Tira còmica per al Finzine autoeditat Rujo putón #1 del col·lectiu Les Golfes il·lustració. (2011)

…………

Comic strip for Rojo Putón #1 fanzine of Les Golfes il·lustració collective. (2011)

 Rojo-putón-#1-Final

Rojo putón     rojo putón_posters

Fotos Les Golfes il·lustració.