Tira còmica per a la revista Barcelona Educació. (2009)

…………

Cartoon strip for Barcelona Educació magazine. (2009)

 

Tira-BcnEducació

 

 

BcnEdu